MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşerî Sermaye ve Altyapı

Günümüzdeki küresel güç dengeleri gösteriyor ki; Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sesini ve sözünü yükseltebilmesi, bölgesel ve küresel düzeyde sahip çıktığı “insanlık için adalet ve merhamet” ilkesini daha güçlü savunabilmesi, gerçek anlamda gelişmiş, refah seviyesi yüksek ve tam bağımsız bir toplum olması için yüksek teknoloji barındıran ürün/sistemleri üretmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan bu süreç Milli Teknoloji Hamlesi olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte başarılı olabilmenin ön koşulu ise “eğitim, ar-ge ve üretim” süreçlerini sürdürülebilir kılabilmek amacıyla toplumun tamamında bir farkındalık oluşturmaktır. Toplumun tüm fertlerinin ortak bir ideal ve heyecan ile bu ülkenin gücüne ve geleceğine olan inancı Milli Teknoloji Hamlesi’nin zeminini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, teknolojik ürünlerin gelişim süreçlerinin toplumla paylaşılması, toplumun bu dönüşümün öznesi haline getirilmesi ve gençlerin belirli odak teknoloji alanlarındaki yarışmalara/projelere aktif katılım göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi sadece teknoloji ile ilişkilendirilse dahi ana odağında insan olması sebebiyle eğitimden uluslararası ilişkilere, kalkınmadan sosyal bilimlere kadar çok boyutlu bir bakış açısıdır. Türkiye son yıllarda stratejik öneme sahip bu ideali adeta büyük bir seferberlik ruhuyla benimsemiş ve ciddi atılımlar gerçekleştirmiştir.

 

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ilk başarılı örneği, havacılık ve savunma sanayisinde hayata geçirilen projeler olmuştur. Savunma sanayii projeleri, teknoloji üretme kabiliyetimizi artırmış, üretim maliyetlerini azaltmış ve insansız hava aracından rokete, otonom sistemlerden uzay/uydu sistemlerine kadar geniş bir spektrumda yıkıcı teknolojileri geliştirme potansiyelimizi ortaya çıkarmıştır. Savunma sanayii projelerinden elde edilen kazanımlar teknolojinin diğer sivil alanlarındaki çalışmalarına da örnek teşkil etmektedir.

 

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile yola çıkan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, öncelikli olarak teknolojinin kalkınma ve tam bağımsızlık açısından önemine ilişkin toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yerli, milli ve özgün teknolojileri geliştirecek gençlere yönelik eğitim ve proje odaklı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Böylece, temelden iyi yetişmiş bireyler ile toplumsal gelişim ve kalkınmanın sağlanması için nitelikli insan kaynağına yatırım yapılmaktadır.

TEKNOFEST

TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

Deneyap

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirme amacıyla hayata geçirilmiş bir teknoloji atölyeleri projesidir.

Deneyap Türkiye

Deneyap Türkiye projesinin temel amacı, Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Proje kapsamında 81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmuştur.

Deneyap Kart

T3 Vakfı ve girişimcilerin ortak çalışması olan Deneyap Elektronik Geliştirme Seti, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve belirli yapay zekâ algoritmalarını çalıştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Bilim Türkiye

Bilim Türkiye bilim, teknoloji ve sanatı geniş kitlelere ulaştırarak bilim iletişimini sağlamayı ve bu alanlara olan ilgiyi artırmayı hedefleyen bilim merkezleri projesidir.

Keşif Kampüsü

Keşif Kampüsü, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarla buluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir çocuk üniversitesi projesidir.

Bilim Üsküdar

Bilim Üsküdar, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi amaçlayarak 6-14 yaş grubu çocuklara yönelik uygulamalı etkinliklerle eğitim vermeye elverişli alanları ile “Türkiye'nin En Kapsamlı Bilim Merkezi” modelini ortaya koymaktadır.

T3 Girişim Merkezi

T3 Girişim Merkezi; Türkiye girişimcilik ekosisteminde yerli ve millî teknoloji girişimlerinin doğmasında, büyümesinde ve dünya pazarına açılmasındaki teknik, ticari ve finansal bariyerleri ortadan kaldırmayı ve Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli teknoloji üreten girişimler kazandırmayı hedeflemektedir.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çerçevesinde T3 Vakfı tarafından Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.