Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyoneliz.

Sıkça Sorulan Sorular

T3 Vakfı, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle çeşitli faaliyetler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfımız, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılmak, gençlerimizi fırsat eşitliği gözeterek yetiştirmek ve uzun vadede Milli Teknoloji Hamlesi’ni bir kültür haline getirmek amacıyla bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından 2016 yılının Aralık ayında kurularak 2017 yılının Ocak ayında faaliyetlerine başlamıştır.
 
T3 Vakfı olarak yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji üretme sürecine katılmasını sağlamayı, stratejik önemi gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan teknolojilerin üretilmesine yönelik girişim, proje ve faaliyetleri desteklemeyi, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sesini  yükseltebilmesinin ve gerçek anlamda gelişmiş, tam bağımsız bir toplum olmasının temel unsuru olduğunu düşünen bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından  2016 yılının Aralık ayında kurularak 2017 yılının Ocak ayında faaliyetlerine başlamıştır. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında detaylı bilgiye "Ekiplerimiz" sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

T3 Vakfı olarak Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ve Bilim Türkiye projesi kapsamında bilim merkezlerimizde öğrencilerimize çeşitli bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri veriyoruz. 

    Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Deneyap ve Deneyap Türkiye projeleri kapsamında geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulmuş olan atölyelerdir. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 2017 yılı Temmuz ayında Vakfımız bünyesinde İstanbul’da hayata geçirilmiştir. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 2018 yılında başlatılan Deneyap Türkiye projesi ile birlikte ise tüm Türkiye’ye yayılmaktadır. Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Vakfımızın ortak çalışması sonucu 81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması hedeflenmektedir.  

Bilim Türkiye, Türkiye genelinde bilim merkezleri kurarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi amaçlayan bir projedir. Proje kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Erzurum illerinde 7 farklı bilim merkezi kurulmuştur. Vakfımızın proje geliştirme sürecinde ücretsiz danışmanlık desteği sunduğu Bilim Türkiye projesi kapsamında açılan bilim merkezlerinde 6-14 yaş grubu çocuklara uygulamalı etkinliklerle eğitim vermeye elverişli 7 atölye alanı, yerelin kültürel özelliklerini yansıtan interaktif deney düzenekleri içeren bir sergi salonu ve çocuklara soyut kavramları somutlaştırarak öğrenme imkanı sunan planetaryum alanı da bulunmaktadır. Bilim Türkiye projesi kapsamında verilen eğitimler ile eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim becerilerine sahip; yaratıcı, kendi kendine öğrenebilen bir nesil yetiştirmek hedeflenmektedir.

“Milli Teknoloji Hamlesi”, Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi ile ilgili hedefleri doğrultusunda milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik tüm çalışmaları kapsamaktadır. Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojiyi üreten ve ihraç eden,  yüksek katma değerli üretim yapabilen, ARGE kapasitesi yüksek ve teknoloji üreten bir Türkiye hedeflenmektedir. 

Vakfımızın bünyesinde her yaş grubuna hitap edecek program ve eğitimlerimiz mevcut. Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden faaliyetlerimizi takip ederek ilgili olduğunuz programlara kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Vakıf çalışmalarında gönüllü olarak yer alabilmek için web sitemiz üzerinden "Gönüllü ol" butonuna tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz. 

Belirli teknoloji alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımların projelerini hayata geçirebilmelerine ve ulusal/uluslararası yarışmalara katılabilmelerine destek olmak amacıyla T3 Vakfı olarak Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'nı düzenliyoruz. Program kapsamında destek almaya hak kazanan takımlara ihtiyaç duydukları malzeme, yarışmanın yapılacağı şehre/ülkeye ulaşım, eğitim ve danışmanlık gibi destekler sağlıyoruz.

Başvurular, bireysel olarak değil aynı proje kapsamında çalışan gruplardan alınmaktadır. Bu gruplar herhangi bir kulüp veya organizasyon bünyesinde bulunmak zorunda değildir. Bağımsız proje gruplarının başvuruları da kabul edilmektedir.

Herhangi bir yarışmaya katılmayacak; fakat teknoloji alanındaki fikirlerini ve çalışmalarını ilerletebilmek ve bir sonraki aşamaya taşıyabilmek için maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan takımlar da destek programına başvuruda bulunabilir.

Girişimlerin ülkemizin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknoloji ile katma değer oluşturması birinci önceliğimiz. Öte yandan bu girişimlerin teknolojik gelişimde paradigma dönüşümü olan alanlarda kıvılcım oluşturmasını hedefliyoruz.  Stratejik açıdan ülkemizde geliştirilmesi önem arz eden sistem/ alt sistem çözümlerinin özgün tasarım kabiliyeti ile tasarımdan ürüne geçiş aşamasına kadar sahiplenilmesine önem veriyoruz. Ayağı yere basan fikirlerin mevcut deneyimlerden beslendiğine inandığımız için, girişimlerin vizyon sahibi kurumlarla birlikte teknoloji kümelenmesi oluşturabilmesini istiyoruz. Bunların yanında, iyi bir girişimin kendine inanan gayretli kişilerden oluştuğunu biliyoruz, bu yüzden takım olmaya çok önem veriyoruz.

Vakıf olarak hedeflerimizden biri de yerli sermayedarı teknoloji yatırımcısına dönüştürmek. Halihazırda daha güvenli yatırım araçlarını tercih eden sermaye sahiplerini Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için milli teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu sayede oluşturulan yatırımcı ağımız ve girişim sermayesi fonu ile de girişimlerimizi destekliyoruz.

Vakıf, kurucularının yaptığı bireysel bağışlarla kurulmuştur. Vakıf yürüttüğü spesifik projeler özelinde, bu projeleri desteklemek isteyen kurumlardan sponsorluk almaktadır.