Ülke

İl

Atölye

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirme amacıyla Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı kapsamıyla 2017 yılı temmuz ayında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde hayata geçirildi.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve tüm Türkiye’de, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere ilerlemekteyiz.


11 Farklı Kategoride Eğitim

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli öğrencilerin; girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı bir sınav sonucunda seçilmekte ve 11 farklı teknoloji alanında 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadır.


2 Aşamalı Öğrenci Seçimi

E- sınavda öğrencilere matematik, fen, algoritma ve güncel bilgi soruları yöneltilmektedir. Uygulama sınavında ise öğrencilerden verilen tema çerçevesinde projelerini ortaya koymaları, kendilerini ifade edebilmeleri ve belirlenen sürede prototiplerini jüriye sunmaları beklenmektedir.

Eğitim almak için seçilen ortaokul ve lise çağındaki gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama, İleri Robotik, Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri olmak üzere toplam 11 başlıkta ücretsiz eğitimler almaktadırlar. 36 aylık eğitim sürecinde ilk 24 ay 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimleri alırken son 12 ayda Takımlaşma Dönemine geçerek Ulusal ve Uluslararası yarışmalara hazırlanmaktadırlar. 3 yıllık bu süreçte hem temel teknolojilerde yetkinlikleşme, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme alanında kabiliyet elde etmektedirler.