Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir iş birliği tesis edilmiştir.

Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğu ve tüm Türkiye’de geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu inancı ile ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklenmeleri hedeflenmektedir.


36 Ay Süreli Ücretsiz Eğitimler

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli öğrencilerin; girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı bir sınav sonucunda seçilmekte ve 11 farklı teknoloji alanında 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar. E- sınavda öğrencilere matematik, fen, algoritma ve güncel bilgiler soruları yöneltilmektedir. Uygulama Sınavında ise öğrencilerden verilen tema çerçevesinde projelerini ortaya koyma, kendini ifade etme ve belirlenen sürede prototiplerini jüriye sunmaları beklenmektedir. Eğitim almak için seçilen ortaokul ve lise çağındaki gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama, İleri Robotik, Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri olmak üzere toplam 11 başlıkta eğitimler almaktadır. 36 aylık eğitim sürecinde ilk 24 ay 11 farklı başlıktaki eğitimleri alırken son 12 ayda Takımlaşma Dönemine geçerek Ulusal ve Uluslararası yarışmalara hazırlanmaktadırlar. 3 yıllık bu süreçte, hem temel teknolojilerde yetkinlikleşme, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme alanında kabiliyet elde etmektedirler.


81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi 

Geleceğin Teknoloji Yıldızlarını yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 1.faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3.faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 26 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması hedefi 2022 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.